Avada comes packaged with several shortcode designs to display your recent blog posts. And each style has several meta options that allow you to customize the shortcode; choose number of columns 1-4, number of posts, set a category, show or hide thumbnails, meta, excerpt, excerpt length and more!

Recent News Default Style

 • 134468181_4334724416553986_2810318384001765349_o

Фила Онлине Продавница

|Komentari isključeni za Фила Онлине Продавница

Електронската трговија се стреми да биде примарен канал за продажба на производи и услуги во […]

Recent News Thumbnails On Side Style

 • 134468181_4334724416553986_2810318384001765349_o

Фила Онлине Продавница

|Komentari isključeni za Фила Онлине Продавница

Електронската трговија се стреми да биде примарен канал за продажба на производи и […]

Recent News Date On Side Style

406, 2021

Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

|Komentari isključeni za Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

Соларната енергија е 100% чист, обновлив извор на енергија кој го користи сонцето како неограничен извор и притоа не создава загадување и не му штети на озонскиот […]

2603, 2021

Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

|Komentari isključeni za Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

Агрофила се здоби со “Сертификат за општествена одговорност IASS-RES.C:2021:2023″. Сертификатот се издава по претходно извршена анализа на RES.C:2021:2023”. производите/услугите кои ги нуди нашата компанија како и по […]

2302, 2021

Фила Онлине Продавница

|Komentari isključeni za Фила Онлине Продавница

Електронската трговија се стреми да биде примарен канал за продажба на производи и услуги во светски рамки, па таа тенденција не го заобиколи ниту домашниот пазар, а […]

1602, 2021

На 03.02.2021 Агрофила потпиша Договор со Фондот за иновации

|Komentari isključeni za На 03.02.2021 Агрофила потпиша Договор со Фондот за иновации

На 03.02.2021 Агрофила потпиша Договор со Фондот за иновации и технолошки развој за доделување средства преку Иновациски ваучери за истражувачка работа- Производство и контрола на […]

Use Them In 1-4 Columns

 • еколошки ориентирана компанија

Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

|Komentari isključeni za Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

Соларната енергија е 100% чист, обновлив извор на енергија кој го користи сонцето како неограничен извор и притоа не создава загадување и не му штети на озонскиот слој. Индустриските системи за соларна енергија се инвестиција […]

 • Агрофила_barcod

Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

|Komentari isključeni za Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

Агрофила се здоби со “Сертификат за општествена одговорност IASS-RES.C:2021:2023″. Сертификатот се издава по претходно извршена анализа на RES.C:2021:2023”. производите/услугите кои ги нуди нашата компанија како и по анализа на пред-продажниот и пост-продажниот кориснички ориентиран пристап. […]

Many Meta Options Like Excerpt Length, Category, Posts, Columns

 • еколошки ориентирана компанија

Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

|Komentari isključeni za Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

Соларната енергија е 100% чист, обновлив извор на енергија кој го користи сонцето како неограничен извор и притоа не создава загадување и не му штети на озонскиот слој. Индустриските системи за соларна енергија се инвестиција во иднината на планетата што може да помогне во заштита на животната средина. Токму во тој поглед Агрофила како компанија специјализирана за производство на 100% ладно […]

 • Агрофила_barcod

Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

|Komentari isključeni za Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

Агрофила се здоби со “Сертификат за општествена одговорност IASS-RES.C:2021:2023″. Сертификатот се издава по претходно извршена анализа на RES.C:2021:2023”. производите/услугите кои ги нуди нашата компанија како и по анализа на пред-продажниот и пост-продажниот кориснички ориентиран пристап. Идеата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат […]

 • 134468181_4334724416553986_2810318384001765349_o

Фила Онлине Продавница

|Komentari isključeni za Фила Онлине Продавница

Електронската трговија се стреми да биде примарен канал за продажба на производи и услуги во светски рамки, па таа тенденција не го заобиколи ниту домашниот пазар, а со тоа и нашата компанија. Постојано се зголемува бројот на потрошувачи кои се одлучуваат купувањето да го извршат преку интернет што е особено позитивно за нас. Нашата компанија како примарен канал за продажба ја […]

406, 2021

Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

|Komentari isključeni za Агрофила – Еколошки ориентирана компанија

Соларната енергија е 100% чист, обновлив извор на енергија кој го користи сонцето како неограничен извор и притоа не создава загадување и не му штети на озонскиот слој. Индустриските системи за соларна енергија се инвестиција во иднината на планетата што може да помогне во заштита на животната средина. Токму во тој поглед Агрофила како компанија специјализирана за производство на 100% ладно […]

2603, 2021

Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

|Komentari isključeni za Агрофила се здоби со Сертификат за општествена одговорност IASS

Агрофила се здоби со “Сертификат за општествена одговорност IASS-RES.C:2021:2023″. Сертификатот се издава по претходно извршена анализа на RES.C:2021:2023”. производите/услугите кои ги нуди нашата компанија како и по анализа на пред-продажниот и пост-продажниот кориснички ориентиран пристап. Идеата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат […]

2302, 2021

Фила Онлине Продавница

|Komentari isključeni za Фила Онлине Продавница

Електронската трговија се стреми да биде примарен канал за продажба на производи и услуги во светски рамки, па таа тенденција не го заобиколи ниту домашниот пазар, а со тоа и нашата компанија. Постојано се зголемува бројот на потрошувачи кои се одлучуваат купувањето да го извршат преку интернет што е особено позитивно за нас. Нашата компанија како примарен канал за продажба ја […]

Features and Customizations

 • Three awesome designs to choose from
 • Works with all column sizes and unlimited use and posts
 • Set columns, posts, category, thumbnails, title, meta, excerpt & length
 • Perfect for using on any page you need to highlight your blog posts