Биохемиски карактеристики на маслата
Липидите (или мастите) се биолошки, органски молекули кои не се раствoраат во водени растори, а можe да бидат во форма на масни киселини, стероли, витамини растворливи во масти, кетонски тела, фосфолипиди, триглицериди и други специфични видови липиди……Прочитај повеќе.


Видови на процесирање на маслата кои доведуваат до денатурација
Незаситените масни киселини можат да учествуваат во голем број реакции кои предизвикуваат промени во нивнaта структура и карактеристики, а со тоа и денатурирање и промена на составот на маслата или храната во која се содржат…….Прочитај повеќе.


Правилно чување и употреба на маслата како превенција од ужегнување
Без разлика дали маслата се рафинирани или не тие во основа се осетливи на топлина, светлина и изложување на кислород. Ваквите влијанија можат до доведат до процес на расипување, или стручно кажано ужегнување на маслото……Прочитај повеќе.


Есенцијални омега масни киселини
Човечкиот организам е способен создаде разни видови масти, но постојат и такви кои се неопходни за различни физиолошки функции, а човекот не може да ги синтетизира и единствено може да се обезбедат преку храната. Масните киселини се основните молекули на масти кои се користат како структурни единици за синтеза на посложени молекули, потребни за одредени метаболни функции……Прочитај повеќе.


Нутритивна вредност на маслото од црно семе
Црното семе се добива од едногодишната билка Nigela Sativa, од фамилијата Buttercup, која дава прекрасни нежни цветови кои можат да варираат во нијанси од бела, преку сина до виолетова и розе боја. Цветовите даваат многу интересни плодови кои претставуваат капсули кои ги содржат малите црни семиња, познати меѓу народот и под името црн ким…. Прочитај повеќе.


Нутритивна вредност за масло од горчливи семки од кајсија
Маслото од горчливи семки од кајсија се добива во процес на ладна механичка екстракција од семките што овозможува целосно зачувување на сите нутриенти, кои влегуваат во неговиот состав, во природна форма. Тоа има пријатна горчиво-слаткаста арома поради која, покрај за терапевтски цели, се користи и во исхраната за приготвување на слатки и разни десерти…….Прочитај повеќе.


Нутритивна вредност за ладно-цедено сончогледово масло
Сончогледово масло е едно од најупотребуваните масла во исхраната. Една лажица од ладно цедено сончогледово масло (13.6 g) содржи 120 калории, 14 г масни киселини, 0 г протеини и 0 г јаглехидрати. Олеинската киселина (мононезаситена омега 9 масна киселина) е застапена со 83 % од вкупните масни киселини……Прочитај повеќе


Бенефит на ленот во исхраната
Бенефитот и лековитоста на ленот во исхраната се познати уште од времето на старите Египќани. Во денешно време ленот е посебно популарен поради високата концентрација на омега-3 незаситена алфа-линолеинска киселина (ALA). Концентрацијата на ALA во маслото добиено со ладно-цедење на лен надминува 50%…..Прочитај повеќе


Kostadinovic Velickovska Sanja and Mitrev Sasa and Mihajlov Ljupco (2016) Physicochemicalcharacterizationandquality of cold-pressedpeanutoilobtainedfromorganicallyproducedpeanutsfromMacedonian “Virginia” variety.Grasas y Aceites, 67 (1). ISSN 0017-3495 / L1988-4214


Kostadinovic Velickovska Sanja and Bruhl Ludgerand, Mitrev Sasa and Mirhosseini Hamedand, Matthaus Bertrand (2015) Qualityevaluation of cold-pressededibleoilsfromMacedonia. European Journal of Lipid Science and Technology, 117. ISSN 1438-9312


Ivanova Violeta and Mitrev Sasa and Stafilov Trajče and Markova Ruzdik, Natalija and Leitner, Erichand Lankmayr, Ernstand Siegmund, Barbara (2015) Characterisation of traditionalMacedonianedibleoilsbytheirfattyacidcompositionandtheirvolatilecompounds.Food Research International, 77 (3). pp. 506-514. ISSN 0963-9969


Gorgieva Biljana and Karov Ilija and Mitrev Sasa and Markova Ruzdik Natalija and Kostadinovska Emilija and Kovacevik Biljana (2015) Correlationandpathanalysisinsunflower (Helianthusannuus L.).Hellia – International Scientific Journal, 38 (63). ISSN 1018 – 1806 (InPress)


Markova Ruzdik, Natalija and Karov, Ilija and Mitrev, Sasa and Gorgieva, Biljana andKovacevik, Biljana and Kostadinovska, Emilija (2015) Evaluation of sunflower (Helianthusannuus L.) varietiesusingmultivariatestatisticalanalysis.Helia, InternationalScientificJournal, 38 (63). ISSN 1018-1806 (InPress)


KostadinovicVelickovska, Sanja and Mitrev, Sasa (2015) Quality of Macedonian “Filla” oils.Other. LambertAcademicPublishing – LAP.


Kostadinovik, Sanja and Mitrev, Sasa (2014) Antioxidantpotential of cold-pressedandrefinededibleoils.WorkingPaper. LambertAcademicPublishing – LAP.


Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Mirceski, Valentin and Saul, Stephanie and Pasieka, Bastian and Haeri, Haleh H. and Stefova, Marina and Petreska Stanoeva, Jasmina and Mitrev, Sasa and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2013) Hydroxylated derivatives of dimethoxy-1,4-benzoquinone as redox switchable earth-alkaline metal ligands and radical scavengers. Scientific Reports (Nature), 3. pp. 1-8. ISSN 2045-2322


Gulaboski Rubin and Mirceski Valentinand, Mitrev Sasa (2013) Development of a rapidandsimplevoltammetricmethodtodeterminetotalantioxidativecapacity of edibleoils. Food Chemistry, 138. pp. 116-121. ISSN 03088146


Kostadinovik Sanja and Mitrev Sasa (2013) Characterization of fattyacidprofile, polyphenoliccontentandantioxidantactivity of coldpressedandrefinededibleoilsfromMacedonia. Journal of Food Chemistry and Nutrition. ISSN 2307- 4124