Агрофила ја почнува сезоната на откуп на сончоглед. Во план е да се откупат над 1000 тони сончоглед од македонското поднебје.
Агрофила како компанија се стреми да создаде квалитетно сончогледово масло кое е 100% од македонско потекло. Ова е од особено значење за стимулирање на поголемо производство на оваа маслодајна култура и е особено значајно за купувачите кои се повеќе се интересираат за целосниот тек на производството и за потеклото на производот. Дополнително, нашата палета на производи вклучува и производи изработени од други култури како лен, маслодајна репка, суасам. Ние го гарантираме откупот, а ги потикнуваме македонските земјоделци да произведат поголеми количини од овие маслодајни култури, за да можеме заедно да бидеме вклучени во приказната на создавање здрав македонски производ.