Our Products

_________________________________________

What are cold pressed oils?

__________________________________________________________

Ладно цедените масла се еден вид на природно исцеден сок од семките на поедини видови на растенија, што во себе ги содржат само своите природни хранливи состојки и се одликувааат со мирисот и вкусот на самото семе. Тоа се нерафинирани и термички нетретирани масла, кои обилуваат со есенцијални масни киселини, витамини растворливи во масло, лецитини, фитостероли и минерали корисни за здравјето на луѓето. Сметаме дека нашите производи ќе им помогнат на потрошувачите да се вратат кон природниот и здрав начин на исхрана. Преработката на семињата се врши со примена на технологија на ладно цедење на семињата, што значи дека маслото механички се цеди на ниска температура (не повисока од 45°C), без употреба на топлина или хемиски растворувачи. По одделувањето на маслото од цврстите делови на семето, тоа физички се прочистува од примесите со помош на различни филтери и техники, по што се врши негово пакување во стаклени и пластични шишиња како готов производ.

COLD PRESSED SUNFLOWER OIL 1000ml

soncogled-maslo-750ml

COLD PRESSED SUNFLOWER OIL 750 ml

COLD PRESSED RAPESEED OIL 1000ml

COLD PRESSED SUNFLOWER OIL 500ml

COLD PRESSED FLAXSEED OIL 500ml 100%

COLD PRESSED BLACK CUMIN OIL 250ml

COLD PRESSED FLAXSEED OIL 250ml

COLD PRESSED PUMPKIN SEED OIL 250 ml 100%

COLD PRESSED SESAME OIL 250ml