Дел од Фила семињата добија нов дизајн. Станува збор за шест производи, Ленено семе 250г, Обезмастено мелен лен 250г, Семки од тиква 250г, Обезмастен мелен сусам 250г, отсега може да се најдат со нова подобрена амбалажа и модерен дизајн, но со истиот препознатлив квалитет.

Новата амбалажа овозможува едноставно отворање, внатре семето е вакумирано се додека не се отвори. Новата модерна и еколошки препорачлива амбалажа подобро ги нагласува свежината и високиот квалитет на семињата.
Алуминиумската амбалажа е полесна, потрајна, лесно се рециклира и на тој начин придонесува кон заштитата на животната средина и примена на еколошките стандарди.

Производите може да се најдат на полиците во сите поголеми маркети низ земјава или преку нашата интернет производи, со препознатлив имиџ и изградени релации со потрошувачите. Со новото пакување, дизајнирано во согласност со најновите трендови, Фила дополнително ја зајакнува својата позиција пред конкуренцијата.