Продирајќи се на европските пазари во производство на ладно цедени масла кои се ценовно достапни и квалитетни, оваа 2017-та година влеговме и во Полска. Доследно придржувајќи се до годишниот план за капитални вложувања Агрофила ДООЕЛ успешно ги реализираше планираните инвестициски активности во нов складишен простор за суровина во рамките на самата компанија. Од нови производи го издвојуваме маслото од чиа, покрај него, и обезмастеното мелено семе од чиа. Постојаното тежнеење кон отворање нови пазари и нови перспективи, налага внимателно следење на трендовите од областа на здравата храна и нивно имплементирање во нашето дејствување. Ова мото ќе не води и во нарената година.