Во 2014 година, лепезата на производи се збогати уште со два нови производи, ленено семе и семки од тиква пакувани во 250г кутии.
Присутен е постојан стремеж за успех на брендот Фила кој за кратко време достигна одлични резултати и препознатливост на пазарот и резултира со 50% раст во продажбата во сите домашни маркети.
Во овој период е направен и првиот извоз во познатите маркети на ХДЛ во Црна Гора.