Во 2007 година се осамостојува како посебна фирма Агрофила.
Оваа година се доградуваат и опремуваат уште четири објекта:
– погон за прием, селектирање и прочистување на примениот семенски материјал на простор од 300м2;
– реновирање на канцелариски деловен простор од 250м2;
– придружен објект за складирање на ќуспе како сточна храна и простор за складирање на репроматеријали од 300м2.
Како суровина најмногу се користи сончоглед и маслодајна репка.
Од производи кои најмногу се нудат за продажба се маслото од сончоглед во разни пакувања од стаклена и ПЕТ амбалажа и масло од маслодајна репка, пакувано во стаклена и ПЕТ амбалажа.
Во овој период многу малку од потенцијалните потрошувачи на ова масло можеа да направат разлика помеѓу ладно цеденото масло и маслото кое се произведува во рафинериите за масло.

Во 2009 година веќе 50% од произведеното маслото се пласираше како флаширано масло во ПЕТ или стаклени шишиња. Во тој период се потпишуваат и првите договори за соработка со дистрибутивна компанија која се обврзува да ги пласира производите во сите поголеми маркети во нашата земја.
Со слоганот на компанијата „Исцедено од природата‟ со познатата палета од неколку производи на масло од сончоглед и маслодајна репка полека се пробиваше на македонскиот пазар. Оваа година е направено редизајнирање на производот во однос на дизајнот на етикетите и пакувањето на производот.
Во тој период се оствари и првиот извоз во Италија, за да наскоро следува извоз на одредена количина и во Србија, Романија и Австралија.
Во однос на позиционирањето на маслото на домашниот пазар, сеуште беше многу непознато во однос на брендот и квалитетот на производот.