Агрофила ја започна сезоната на откуп на сончоглед. Нашата цел е да се создаде квалитетно ладно цедено сончогледово масло произведено од македонска суровина. Токму затоа планираме да откупиме над 1000 тони сончоглед од македонското поднебје. Ние го гарантираме откупот и ги стимулираме македонските земјоделци да продолжат да ја произведуваат оваа маслодајна култура. Дополнително, ние вршиме откуп и на други култури како маслодајна репка, лен, сусам, црно семе итн. Нашата палета вклучува поголем број на производи од различни семиња кои се пресуваат и се добива автентично 100% ладно цедено масло.