Историјат на фирмата

2019
May 30

2018-2019

Во 2018 и 2019 година Агрофила ги продолжи своите капитални вложувања. Како главни инвестициски активности можат да се издвојат набавката на фотонапонска централа за сопствено производство на електрична енергија, како и опрема која беше неопходна за модернизирање и усовршување на работниот процес. Од нови производи може да се издвојат маслиновите масла со кои успеавме да ги задоволиме потребите на купувачите. Имајќи ја во предвид визијата и мисијата на Агрофила, во периодот што помина и периодот што следи особено внимание ќе биде посветено на пласирање на производите на нови пазари, како и усовршување на производниот процес.

2018
February 5

2017

Продирајќи се на европските пазари во производство на ладно цедени масла кои се ценовно достапни и квалитетни, оваа 2017-та година влеговме и во Полска. Доследно придржувајќи се до годишниот план за капитални вложувања Агрофила ДООЕЛ успешно ги реализираше планираните инвестициски активности во нов складишен простор за суровина во рамките на самата компанија. Од нови производи го издвојуваме маслото од чиа, покрај него, и обезмастеното мелено семе од чиа. Постојаното тежнеење кон отворање нови пазари и нови перспективи, налага внимателно следење на трендовите од областа на здравата храна и нивно имплементирање во нашето дејствување. Ова мото ќе не води и во нарената година.

February 1

2015

Во 2015 година, лепезата на производи продолжува да се зголемува, се пуштаат во промет лупен сончоглед, интегрален сусам и интегрален мелен сусам, пакувани во 250г кутии.
Во овој период е направен и првиот извоз во познатите маркети на Метро во Бугарија.

Денес, клучната стратегија на компанијата е што повеќе да ја зацврсти положбата на домашниот пазар и се поголемо присуство на своите производи во сите маркети во земјата. Стратешка определба е да се освојат пазарите на земјите соседи на Македонија, со посебен акцент на Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија и Косово.
Компанијата во моментот има 14 вработени, секој од нив стремејќи се да создаде модерна и здрава работна средина, силно верувајќи во производот и брендот Фила и во неговата светла и голема иднина.

February 1

2014

Во 2014 година, лепезата на производи се збогати уште со два нови производи, ленено семе и семки од тиква пакувани во 250г кутии.
Присутен е постојан стремеж за успех на брендот Фила кој за кратко време достигна одлични резултати и препознатливост на пазарот и резултира со 50% раст во продажбата во сите домашни маркети.
Во овој период е направен и првиот извоз во познатите маркети на ХДЛ во Црна Гора.